SAP Business One WIKI
Az oldalt az OnLiveIT az SAP Business One információs portál tulajdonosa gondozza.

SAP Business One Starter Package - Törzsadatok ismertetése

1. Üzleti Partner - Vevőcsoportok

Vevőcsoportokba rendezhetjük a vevő és érdeklődő típusú üzleti partnereket például a vevő szektora vagy mérete szerint.

Egy üzleti partnert csak egy csoporthoz lehet hozzárendelni. A csoportok az alábbiakra használhatók:

Beszámolók és értékelések formázása

Adatok rendezése és szűrése, például értékesítési adatok szektoronkénti kiértékelése

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Üzleti Partner - Vevőcsoportok

2. Üzleti Partner - Szállítócsoportok

Szállítócsoportokba rendezhetjük a szállító típusú üzleti partnereket például az üzletáguk vagy a velük megvalósult üzleti tranzakciók alapján.

Egy üzleti partnert csak egy csoporthoz lehet hozzárendelni. A csoportok az alábbiakra használhatók:

Beszámolók és értékelések formázása

Adatok rendezése és szűrése, például beszerzési adatok szektoronkénti kiértékelése

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Üzleti Partner - Szállítócsoportok

3. Üzleti Partner - Tulajdonságok

Üzleti partnereit tulajdonságok szerint osztályozhatja, amelyeket üzleti igényeinek megfelelően definiálhat. A releváns tulajdonságokat az üzleti partner törzsrekordjának feldolgozásakor rendelheti hozzá. A tulajdonságok hozzárendelése nem kötelező; egy üzleti partnernek lehet nulla, egy, de legfeljebb 64 tulajdonsága is.

A tulajdonságok az alábbiakra használhatók:

  • Beszámolók és értékelések formázása
  • Adatok rendezése
  • Törzsrekordok kiválasztása feldolgozás közben

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Üzleti Partner - Tulajdonságok

4. Üzleti Partner - Prioritások

Itt határozhatja meg Üzleti Partnerei prioritásait

Csak egy prioritás rendelhető egy Üzleti Partnerhez.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Üzleti Partner - Prioritások

5. Üzleti partnerek - Felszólítási szintek

Ebben az ablakban definiálhat levélformátumot a cég egyes felszólítási szintjeihez.

Három alapértelmezett levélformátum áll rendelkezésre, melyeket a Crystal Reports alkalmazás SAP Business One rendszerhez készült verziójával, illetve a Nyomtatásiformátum-szerkesztő eszköz használatával a céges szabványokhoz igazíthat.

Tovább: Üzleti partnerek - Felszólítási szintek

6. Üzleti partnerek - Felszólítás feltételei

Itt határozhatók meg a felszólítások feltételei, melyeket a rendszer a vevők tranzakcióira alkalmaz. Az itt rögzített feltételek hozzárendelhetők az Üzleti Partnerek törzsadataihoz.

Ez a lépés kötelező

Tovább: Üzleti partnerek - Felszólítás feltételei

7. Üzleti Partnerek – Fizetési feltételek

Ezzel a funkcióval definiálhatja a vevőkkel és szállítókkal való tranzakciókra vonatkozó fizetési feltételeket. Adja meg az itt definiált fizetési feltételeket a vevők és szállítók törzsrekordjában. Az itt megadott fizetési feltételt a rendszer automatikusan javasolja törzsrekord létrehozásakor. Ezután módosíthatja az adatot minden egyes vevő és szállító esetében.

A fizetési feltételek az üzleti partnerekkel való tipikus megállapodásokat tükrözik. Ezért nem szükséges minden egyes vevőhöz és szállítóhoz teljesen új fizetési feltételt definiálni.

Ez a lépés kötelező

Tovább: Üzleti Partnerek – Fizetési feltételek

8. Üzleti Partnerek – Értékesítők/Beszerzők

Ebben az ablakban definiálhatja az értékesítőket és a beszerzőket, és állíthatja be az alapértelmezett értékesítőt/beszerzőt.

A releváns értékesítő/beszerző hozzárendelésével a megfelelő üzleti partnerekhez és később az egyes értékesítési és beszerzési bizonylathoz lehetővé válik.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Üzleti Partnerek – Értékesítők/Beszerzők

9. Üzleti Partnerek – Tevékenységek

A tevékenységek az üzleti partnerekkel fenntartott kapcsolatokat jelentik, mint például telefonhívások, megbeszélések, feladatok vagy egyéb típusú tevékenységek. Egyszeri vagy ismétlődő tevékenységek is kezelhetők.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Üzleti Partnerek – Tevékenységek

10. Üzleti Partner törzsadatok

Az üzletipartner-törzsadatok üzleti partnerek (vevők, szállítók és érdeklődők) rögzítéséhez, üzleti partnerekkel kapcsolatos információk letöltéséhez, valamint üzleti partner tevékenységek ütemezéséhez használható.

Ez a lépés kötelező

Tovább: Üzleti Partner törzsadatok

11. Dolgozói törzsadatok

Ebben az ablakban meghatározhatja a dolgozóra vonatkozó információkat, mint pl. címek és a szervezetbeli szerep, valamint személyi adatok és pénzügyi részletek.

Nyomon követheti a dolgozó előremenetelét, betegségeit vagy szabadságnapjait, ill. áttekintheti a dolgozó képzésének és korábbi munkaviszonyának történetét.

Ez a lépés kötelező

Tovább: Dolgozói törzsadatok

12. Üzleti Partnerek – Nyitóegyenlegek

A Nyitóegyenlegek menüpont alatt felsorolt funkciók segítségével manuálisan hozhat létre nyitóegyenlegeket főkönyvi számlákhoz, üzleti partnerekhez

Ez a lépés kötelező

Tovább: Üzleti Partner - Nyitóegyenlegek

13. Üzleti Partnerek – Adatimport

Az üzleti partnerek és cikkek adatai importálhatók Microsoft Excel fájlból az SAP Business One cégébe. Az adatokat a rendszer átmásolja a Microsoft Excel táblázat celláiból, és az SAP Business One megfelelő mezőibe írja.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Üzleti Partnerek – Adatimport

14. Cikktörzs – Cikkcsoportok

Ebben az ablakban a készletezhető cikkek sorolhatók csoportokba. Létrehozhat például az egyes üzletágaknak megfeleltethető csoportokat, és így a csoportok segítségével üzletághoz rendelhet cikkeket.

A cikkcsoportok leírhatják a cikk természetét is. Ha az SAP Business One rendszerben nagy mennyiségű cikket rögzít, érdemes általánosabb csoportokat definiálnia. Ha cége csak néhány cikket kezel, a cikkcsoport leírása jóval részletesebb lehet.

A cikkcsoportok segítségével formázhatja a beszámolókat és a kiértékeléseket, vagy egyszerre több cikket is kiválaszthat közös feldolgozás céljából. Kiválaszthatja például a nyersanyagokat leltározás céljából.

Ez a lépés kötelező

Tovább: Cikktörzsadatok-Cikkcsoportok

15. Cikktörzs – Cikktulajdonságok

A cikkeket tulajdonságok szerint osztályozhatja, amelyeket üzleti igényeinek megfelelően definiálhat. A releváns tulajdonságokat a cikkek törzsrekordjának feldolgozásakor rendelheti hozzá.

A tulajdonságok hozzárendelése nem kötelező; egy cikknek lehet nulla, egy, de legfeljebb 64 tulajdonsága is.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Cikktörzs – Cikktulajdonságok

16. Cikktörzs – Raktárak

Az ablak segítségével a cég által használt raktárakkal kapcsolatos összes általános információ megadható.

Ez a lépés kötelező

Tovább: Cikktörzs – Raktárak

17. Cikktörzs – Gyártó

Ha a cikk egy márkatermék, a gyártó a cikktörzsrekordban rögzíthető. Itt az általában használt cikkek gyártói rögzíthetők.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Cikktörzs – Gyártó

18. Cikktörzs – Kiszállítási módok

Ebben az ablakban adhatja meg a rendelés kiszállításának módját. Egy szállítás kiszállítható például légifuvarozással vagy futárral. Az ablakban meghatározott kiszállítási módok információként megadhatók a beszerzési és az értékesítési bizonylatokban és az importadatoknál is.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Kiszállítási módok

19. Cikktörzs - Helyek

Ebben az ablakban a raktárak földrajzi helye adható meg. Segítségével a rendszerben lévő raktárak fizikai helyük alapján csoportosíthatók. A telephelyek a raktárak telephely alapú beszámolóinak generálására használhatók.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Cikktörzs - Helyek

20. Cikktörzs – Leltározási ciklus

Ebben az ablakban a leltárciklusok adhatók meg. A ciklusok segítségével a leltárak követhetők nyomon úgy, hogy a rendszer figyelmeztetést ad ki a leltár esedékességekor.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Cikktörzs – Leltározási ciklus

21. Cikktörzs – Csomagolási fajták

Az ablak segítségével megadhatók a cikkek csomagolásának részletei, valamint csomagolási jegyzék hozható létre, és nyomtatható ki.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Cikktörzs – Csomagolási fajták

22. Cikktörzs – Alternatív cikkek

Ebben az ablakban alternatív cikkeket definiálhat azokhoz a cikkekhez, amelyek egy adott raktárban nincsenek készleten. Az alternatív cikkeket cikkenként lehet megadni. Az alternatívákat akár hierarchiába is rendezheti, ha az alternatív cikkekhez is megad alternatív cikkeket.

Bizonylatok létrehozásakor nyissa meg az alternatív cikkek listáját, és cserélje ki vele a készleten nem lévő cikket.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Cikktörzs – Alternatív cikkek

23. Cikktörzs – Üzleti partner katalógusszámok

Az SAP Business One úgy is konfigurálható, hogy saját cikkszámaival párhuzamosan lehessen használni vevői és szállítói katalógusszámokat. Ez azt jelenti, hogy a szállító cikkszámát használhatja a megrendelésben és a vevő cikkszámát a vevői rendelésben.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Üzleti partner katalógusszámok

24. Vámcsoportok

A vámcsoportok külföldön vásárolt cikkek vámkezelési illetékének meghatározására használhatók. A vámkezelési illetéket a rendszer akkor számítja ki, ha megadta az importadatokat a beszerzés alkalmazásban.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Vámcsoportok

25. Cikktörzsadatok

Az SAP Business One rendszer segítségével az összes beszerzett, gyártott, eladott vagy készleten lévő cikk kezelhető. A szolgáltatások is definiálhatók cikkekként, bár azok csak az értékesítés céljából relevánsak.

Minden egyes, az SAP Business One rendszerben a cikkhez rögzített adat egy adott területen releváns, ahol ezeket az adatokat beszerzéshez, értékesítéshez, gyártáshoz, raktárkezeléshez, könyveléshez és szolgáltatásokhoz használják.

A Cikktörzsadatok ablak segítségével cikkadatok hozhatók létre, kereshetők és tarthatók karban. Ez az ablak listázza a cég összes cikkét.

Ez a lépés kötelező

Tovább: Cikktörzsadatok

26. Darabjegyzék

Darabjegyzék definiálása funkció használatával hozhat létre többszintű darabjegyzékeket (egyszerre egy szintet).

A darabjegyzék a komponenseket hierarchikus elrendezésben tartalmazza. Rögzítse a késztermék értékesítéséhez szükséges összes alárendelt cikket és nyersanyagot.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Darabjegyzék

27. Sorozatszámok

A cikkek sorozatszámuk segítségével kezelhetők és követhetők nyomon. A sorozatszám az adott cikk egyedi azonosítója. Egy számítógépet például be lehet azonosítani a sorozatszáma alapján. A sorozatszám kiegészítő információkkal is szolgálhat az adott cikkről, közölheti például a gyártási dátumát, garanciaadatait stb.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Sorozatszámok

28. Sarzsok

sarzsszámok kezelése magában foglalja olyan egyedi sorszámos és jellemzőjű cikkcsoportok nyomon követését, amelyeket egyetlen sarzsba vontak össze, mint például a gyógyszerészeti termékek. Az egyes sarzshoz cikkmennyiséget és más egyéb sarzsra vonatkozó tulajdonságokat, mint lejárati idő, raktári tárhely stb. definiálhat.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Sarzsok

29. Árlisták

Úgy tud különböző árlistákat az SAP Business One rendszerben rögzíteni, hogy az bizonyos tranzakciókhoz felajánlja a megfelelő cikkárakat.

Tíz előre definiált árlista található az SAP Business One rendszerben. Ezekhez árak adhatók hozzá, módosíthatók vagy törölhetők. Így képezhető le a vállalat árképzési logikája az SAP Business One rendszerben. A definiált árlisták tetszés szerint használhatók.

Ez a lépés kötelező

Tovább: Árlisták

30. Időszakos és mennyiségi kedvezmények

Akkor használja ezt a funkciót, ha azt szeretné, hogy az engedményes árak a cikkektől és a hozzájuk tartozó árlistáktól, ne pedig közvetlenül az üzleti partnerektől függjenek.

Ha a vevő egy cikket vásárol, és a vevőhöz, vagy a cikkhez nem lett megadva sem engedményes ár, sem engedménycsoport, az árlistához meghatározott engedményes árak lépnek érvénybe. Az árlista az üzleti partner törzsrekordjában meghatározott árlista.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Időszakos és mennyiségi kedvezmények

31. Fuvardíj

Ebben az ablakban definiálhatja a fuvart, mely extra értékesítési vagy beszerzési költséget tükröz, például szállítási díjakat és letéti adót.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Fuvardíj

32. Jutalekcsoportok

Ebben az ablakban definiálhatja az értékesítőkhöz hozzárendelendő jutalékszázalékokat. Ha olyan értékesítési bizonylatot hoz létre, melyhez értékésítő van kapcsolva hozzárendelt jutalékcsoporttal, akkor a rendszer kiszámítja a megfelelő jutalékösszegeket.

A jutalékcsoport valamennyi adata módosítható, de nem távolítható el. Ez a beállítás kötelező, ha a cég jutalékokat alkalmaz.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Jutalékcsoportok

sap_business_one/starter_package/2_fejezet_torzsadatok.txt · Utolsó módosítás: 2013.09.06 13:25 (külső szerkesztés)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki