SAP Business One WIKI
Az oldalt az OnLiveIT az SAP Business One információs portál tulajdonosa gondozza.

SAP Business One Starter Package - Készletkezelési funkciók

1. Készletvezetés - Anyagbevételezés

Az Anyagbevételezés ablak segítségével növelhető a készletszint olyan esetben, amelyet nem közvetlenül egy beszerzési bizonylat hozzáadása eredményez.

Egy cikk beszerzésekor a raktárkészlet automatikusan megnövekedik, amint a tranzakció rögzítve lett az SAP Business One rendszerben. Árubeérkezés létrehozásakor például a rendszer a raktárkészletet a megadott mennyiség szerint növeli meg.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Készletvezetés - Anyagbevételezés

2. Készletvezetés - Anyagkiadás

Az anyagkiadás funkció segítségével csökkenthető a készletszint olyan esetekben, amelyeket nem közvetlenül értékesítési bizonylat rögzítése eredményez.

Egy cikk értékesítése után a raktárkészlet automatikusan csökkentve lesz, amint a tranzakciók rögzítve lettek az SAP Business One rendszerben. Ha például vevői rendelésen alapuló szállítási bizonylatot hoz létre, a rendszer a szállítási bizonylat hozzáadásakor csökkenti a raktárkészletet a megadott mennyiséggel.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Készletvezetés - Anyagkiadás

3. Készletvezetés - Készletáttárolás

A funkció egyik raktárból egy másikba történő készletáttároláshoz használható. A készletáttárolás vevő részére történő konszignációként is végrehajtható. Ekkor a cikkek raktározása a vevő raktárában történik, és az értékesítés is onnan zajlik.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Készletvezetés - Készletáttárolás

4. Készletvezetés – Készletkövetés (Készletleltár)

A rendes üzletmenet során a leltározás a raktárban lévő cikkek mennyiségének és állapotának ellenőrzésére szolgál, valamint az auditorok számára a meglévő készlettel és készletértékekkel kapcsolatos információk szolgáltatására.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Készletvezetés – Készletkövetés (Készletleltár)

5. Beszámolók – Nyitott bizonylatok

A beszámoló segítségével követheti értékesítési és beszerzési bizonylatainak státusát. Megtalálhatja benne a megrendelésükért még nem fizetett vevőket és a már megrendelt cikkeket még le nem szállított szállítókat, de figyelemmel kísérhetők a készletből hiányzó cikkek is.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Beszámolók – Nyitott bizonylatok

6. Beszámolók - Beszámoló: Bizonylattervezetek

Az SAP Business One rendszerben a legtöbb bizonylat elmenthető tervezetként. Így azok módosíthatók és feldolgozhatók, mielőtt normál bizonylatként az adatbázisba kerülnének. Ez azért is szükséges lehet, mert a bizonylat csak részben van kitöltve, és csak később lesz kiegészítve. Vagy talán azért, mert valaki tudja, hogyan kell kitölteni a bizonylat egyik részét, de segítségre van szünksége valaki mástól a másik rész befejezéséhez. A bizonylattervezetek sablonként is használhatók olyan bizonylatok számára, amelyeket gyakran újra és újra csak minimális módosításokkal kell kitölteni.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Beszámolók - Beszámoló: Bizonylattervezetek

7. Beszámolók - Rendeléshátralék

Ebben az ablakban megadhatja a szűrési feltételeket a rendeléshátralék beszámolóhoz, amely megjeleníti azon késedelmes vevői rendelések vagy értékesítési előszámlák listáját, amelyeknek a kiszállítása készletfedezet-hiány miatt nem lehetséges. A beszámoló segítségével prioritásokat definiálhat, és felgyorsíthatja a megrendeléseket vagy gyártási utasításokat.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Beszámolók - Rendeléshátralék

8. Beszámolók - Felszólítás varázsló

A felszólítás-varázsló segítségével leveleket hozhat létre és küldhet el azon vevőknek, akik nem fizették ki tartozásaikat adott határidőn belül, és figyelmeztetheti őket késedelmes fizetéseikre.Emellett a felszólítás-varázsló nyomon követi egy vevő „fizetési magatartását” az adatbázisban, és ezt a fontos információt a megfelelő szervezetek rendelkezésére bocsátja.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Beszámolók - Felszólítás varázsló

9. Beszámolók - Cikklista

A Cikklista beszámoló segítségével listát hozhat létre olyan cikkekbol, amelyek árral együtt vannak definiálva a rendszerben.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Beszámolók - Cikklista

10. Beszámolók - Készletstátus

A beszámoló egy adott cikk tervezett készlettranzakcióinak ellenőrzésére szolgál a definiált szűrési feltételek szerint. A beszámoló listázza a kívánt cikk elérhető mennyiségeit.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Beszámolók - Készletstátus

11. Beszámolók - Inaktív cikkek

Ezzel a beszámolóval megkeresheti azokat a cikkeket, amelyeket nem használtak egy adott tranzakcióban a megadott dátum óta.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Beszámolók - Inaktív cikkek

12. Beszámolók - Készletellenőrzési beszámoló

A beszámolóval ellenőrizhetők a könyvelt készlettranzakciók a könyvelésben. Segítségével összehasonlítható a főkönyv (készletegyenleg-számlák) és a leltár (az ellenőrzési beszámoló által megjelenített készletérték). A beszámoló magyarázatot ad a készletszámlák értékváltozásaira.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Beszámolók - Készletellenőrzési beszámoló

13. Beszámolók - Készletértékelés-szimuláció beszámoló

Ez egy vezetői beszámolónak szánt beszámoló a feltételelemző forgatókönyvek/készletértékelési módszerek ellenőrzéséhez. Látható például, hogy mi történik akkor, ha a cikket különböző számítási módszerek alapján értékeli. A beszámoló nem arra készült, hogy ellenőrzési célokat szolgáljon.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Beszámolók - Készletértékelés-szimuláció beszámoló

14. Beszámolók - Sorozatszámok – tranzakcióbeszámoló

A sorozatszámok tranzakcióbeszámoló megjeleníti az összes, a rendszerben aktuálisan meglévő sorozatszám-kezelésű és a múltban engedélyezett cikkhez létrehozott tranzakciót.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Beszámolók - Sorozatszámok – tranzakcióbeszámoló

15. Beszámolók - Sarzsszámok – tranzakcióbeszámoló

Ez a beszámoló különböző sarzsszám-tranzakciókat jelenít meg a kiválasztott cikkszámhoz.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Beszámolók - Sarzsszámok – tranzakcióbeszámoló

sap_business_one/starter_package/5_fejezet_keszletkezeles.txt · Utolsó módosítás: 2013.09.06 13:25 (külső szerkesztés)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki