SAP Business One WIKI
Az oldalt az OnLiveIT az SAP Business One információs portál tulajdonosa gondozza.
Tartalomjegyzék

SAP Business One Starter Package - Pénzügy és könyvelési funkciók

1. Pénzügy - Számlakeret

A pénzügyi könyvelés beállítása az SAP Business One első alkalmazásakor történik meg. A bevezetés során partnerük, adótanácsadójuk és könyvelőjük a számviteli törvény, valamint az ország és az állam előírásaival összhangban beállítja a pénzügyi könyvelést.

A pénzügyi vagy könyvelési periódusok és adott esetben a számlaszegmensek meghatározása után létre kell hozni a számlakeretet. A számlakeret felsorolja a vállalkozás összes főkönyvi számláját, valamint a beszámolási és könyvelési tevékenységek alapját képezi.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Pénzügy - Számlakeret

2. Pénzügy – Számlakeret szerkesztése

A normál üzletmenetben nem szokatlan, hogy a számlakeretet időről időre ki kell igazítani. Az SAP Business One alkalmazásban módosíthatja a számlakeretet, valamint módosíthatja, átcsoportosíthatja és törölheti a meglévő számlákat.

Ez a lépés kötelező

Tovább: Pénzügy – Számlakeret szerkesztése

3. Pénzügy - Adócsoportok

Az SAP Business One előre definiált adócsoportokat biztosít valamennyi támogatott ország számára, melyeket a cég a beszerzéshez, értékesítéshez és fizetésekhez használhat.

Ez a lépés kötelező

Tovább: Pénzügy - Adócsoportok

4. Pénzügy – Adókód meghatásrozása

Értékesítési és beszerzési bizonylatokban az adóköteles cikkeknél és szolgáltatásoknál adókódot kell megadnia. Az SAP Business One alapértelmezetten felajánl egy adókódot, amely a használt lokalizációtól függ.

Lehetőség adókód-meghatározási szabályok megadására, amik elsőbbséget élveznek az üzletipartner- vagy cikktörzsadatokban meghatározott adóinformációval és a főkönyviszámla-kijelölésekkel szemben. Értékesítési vagy beszerzési bizonylatok létrehozásakor az alkalmazás a felhasználó által definiált szabályok alapján automatikusan javasol egy adókódot minden cikksorhoz, ezt a javaslatot azonban a felhasználó felülírhatja.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Pénzügy – Adókód meghatásrozása

5. Pénzügy – Pénznemek

Ebben az ablakban adhatja meg a pénznembeállításokat

Ez a lépés kötelező

Tovább: Pénzügy – Pénznemek

6. Pénzügy – Könyvelési periódusok

Itt állíthatja be veheti fel és monitorozhatja a vállalathoz rendelt könyvelési peroiódusokat.

Ez a lépés kötelező

Tovább: Pénzügy – Könyvelési periódusok

7. Pénzügy – Periódus kódja

Ebben az ablakban adhatja meg a cégben használt könyvelési periódusok perióduskódjait. Az egyes számozási számköröket úgy rendelheti hozzá egy adott könyvelési periódushoz, hogy egyazon perióduskódot kapcsolja hozzá a kiválasztott könyvelési periódushoz és a kiválasztott számozási számkörhöz.

Ez a lépés kötelező

Tovább: Pénzügy – Periódus kódja

8. Pénzügy - Tranzakciókódok

A tranzakciókódok naplókönyvelésekhez használatosak. A naplókönyvelés Részletek mezőjében jelennek meg.Különböző beszámolókban szűrési feltételként is használhatók

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Pénzügy - Tranzakciókódok

9. Pénzügy – Projektek

Itt definiálhatja a cég által futtatott egyes projekteket, és a megfelelő projekthez kapcsolhatja az SAP Business One rendszerben létrehozott egyes tranzakciókat.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Pénzügy – Projektek

10. Pénzügy – Főkönyvi számlák nyitó egyenlege

Ezzel a funkcióval manuálisan állíthatja be az SAP Business One- ban definiált főkönyvi számlák nyitóegyenlegét.

Tovább: Pénzügy – Főkönyvi számlák nyitó egyenlege

11. Pénzügy - Ismétlődő könyvelések

Minden üzletmenetnél elofordulnak havonta vagy hetente ismétlodo tranzakciók. Bár a tranzakciók elozetesen definált dátumokkal ismétlodnek és általában ugyanazokat az objektumokat tartalmazzák, a tranzakciók összegei nem feltétlenül egyeznek meg minden esetben, és a százalékok sem rögzíthetok.

Tovább: Pénzügy - Ismétlődő könyvelések

12. Pénzügy – Könyvelési sablonok

Minden kereskedelmi szervezetnél léteznek mintaformátumban tárolt tranzakciók, amelyek esetében csak a rögzített összegek térnek el egymástól (például az ÁFA elkülönítése a beszerzésben vagy az értékesítésben).

Az ilyen ismétlodo naplókönyvelések esetében az SAP Business One segítségével rögzített minták hozhatók létre. Az ilyen tranzakciók rögzítésekor csupán a megfelelo mintát kell kiválasztani és ki kell tölteni a hiányzó tételeket. Az SAP Business One az összegeket a számlakijelölési minta alapján választja szét.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Pénzügy – Könyvelési sablonok

13. Pénzügy - Naplókönyvelés

E funkcióval manuálisan hozhatók létre naplókönyvelések számlákhoz és üzleti partnerekhez. A manuális könyvelések rögzítése közvetlenül az adatbázisba történik és nem törölheto. A naplókönyvelés visszavonásához stornót kell létrehozni.

Ez a lépés kötelező

Tovább: Pénzügy - Naplókönyvelés

14. Pénzügy – Előzetes rögzítés

Az elozetes rögzítés egy olyan tervezeti szakaszban lévo bizonylat, ami nem hoz létre értékeket a fokönyvben. Ilyenkor az elozetes rögzítés ellenorizheto és kiegészítheto, majd pedig rögzítheto.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Pénzügy – Előzetes rögzítés

15. Pénzügy – Perióduszárás

A perióduszárás funkció a gazdasági év vagy a könyvelési periódus végét jelző speciális könyveléseket hoz létre a számviteli rendszerben.

Lehetőség van a főkönyvi számlák korábbi egyenlegeinek egyik gazdasági évről vagy periódusról a másikra való átvitelére.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Pénzügy – Perióduszárás

16. Pénzügy – Könyvelési napló

Az ablak segítségével szűrési feltételeket adhat meg a Könyvelési napló - beszámolóhoz, amiben a tranzakciók a kiválasztott tranzakciótípus szerint jelennek meg.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Pénzügy – Könyvelési napló

17. Pénzügy – Összeg és egyenleg lista (Főkönyvi kivonat)

A beszámoló az összes számla és/vagy üzleti partner egyenlegének összesítését jeleníti meg egy adott dátummal. Beletartozhat az SAP Business One rendszerben lévo összes számla és üzleti partner egyenlege, vagy azok egy adott keresztmetszete.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Pénzügy – Összeg és egyenleg lista (Főkönyvi kivonat)

18. Pénzügy – Főkönyv (Főkönyvi karton)

A beszámoló segítségével a cég adatbázisába könyvelt naplókönyvelések listája generálható különböző feltételek szerint. Az ablak segítségével szűrési feltételeket adhat meg a beszámoló részére.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Pénzügy – Főkönyv (Főkönyvi karton)

19. Pénzügy – Vevői követelések/Szállítói kötelezettségek esedékessége (Nyitott lista)

Az esedékesség-beszámolók általános vagy részletes áttekintést adnak a kifizetetlen vevői tartozások és a cég szállítókkal szembeni kifizetetlen kötelezettségeinek esedékességéről, valamint a követelések és kötelezettségek értékéről.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Pénzügy – Vevői követelések/Szállítói kötelezettségek esedékessége (Nyitott lista)

20. Pénzügy – Fizetendő ÁFA beszámoló

Ez a beszámoló az értékesítési bizonylatokat és azok ÁFA- összegeit jeleníti meg a definiált periódusban.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Pénzügy – Fizetendő ÁFA beszámoló

21. Pénzügy – Előzetesen felszámított ÁFA beszámoló

Ez a beszámoló a beszerzési bizonylatokat és azok ÁFA- összegeit jeleníti meg a definiált periódusban.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Pénzügy – Előzetesen felszámított ÁFA beszámoló

22. Pénzügy – Előzetesen felszámított ÁFA elemzési beszámoló

Ez a beszámoló a nyitott beszerzési bizonylatokat és azok ÁFA- összegeit jeleníti meg a definiált periódusban.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Pénzügy – Előzetesen felszámított ÁFA elemzési beszámoló

23. Pénzügy - Mérleg

A beszámoló a cég kumulált eszközeit és forrásait jeleníti meg egy adott dátummal a kvöetkezo számviteli képlet szerint: Eszközök összesen = Források összesen + Saját toke.

Ez a lépés kötelező

Tovább: Pénzügy - Mérleg

24. Pénzügy - Eredménykimutatás

A beszámolóval megjelenítheto az összes eredményszámla egyenlege. A kivonat teljes eredménye a cég nyeresége vagy vesztesége a kiválasztott periódusban.

Ez a lépés kötelező

Tovább: Pénzügy - Eredménykimutatás

25. Bank - Bankok

A Bankok - meghatározás ablakban definiálhatja azokat a bankokat, melyekkel a cége dolgozik.

Ez a lépés kötelező

Tovább: Bank - Bankok

26. Bank – Saját bank számlái

Az ablakban a cége saját bankszámláit rögzítheti, egy bankhoz több fiókot vagy számlát adhat meg az SAP Business One rendszerben .

Ez a lépés kötelező

Tovább: Bank – Saját bank számlái

27. Bank - Fizetési módok

Ebben az ablakban definiálhat fizetési módokat a cég számára.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Bank - Fizetési módok

28. Bank – Fizetési futás alapértékei

Ebben az ablakban definiálhatja a fizetési varázsló általános adatait. A rendszer alapértelmezés szerint ezeket az adatokat használja minden fizetési futásban. Ezek az adatok bármikor módosíthatók.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Bank – Fizetési futás alapértékei

29. Bank – Kódok bankköltségek hozzárendeléséhez

In this window, you define codes for the allocation of bank charges to originator and receiver. These codes can be used as sorting or filtering parameters in the OPEX table that is created by SAP Business One and processed by Payment Engine

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Bank – Kódok bankköltségek hozzárendeléséhez

30. Bank - Hitelkártyák

Ebben az ablakban adhatja meg azon hitelkártyák adatait, melyeket fizetési módként elfogad vevőitől, illetve amelyekkel fizet a szállítóinak.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Bank - Hitelkártyák

31. Bank – Hitelkártyás fizetés

A hitelkártyás fizetések beállításához rögzíteni kell azokat a kijelölt időpontokat, amikor a hitelkártyacég jóváírja a számlán a bejövő fizetések létrehozása által generált hitelkártya-bizonylatokat.

A jóváírás kijelölt időpontja minden hitelkártyacégnél más és más, és a hitelkártya-bizonylatok letétbe helyezésének időpontjától függ.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Bank – Hitelkártyás fizetés

32. Bank – Hitelkártyás fizetési módok

Definiálhatja a használandó fizetési módokat, ha egy bejövő fizetés jön létre egy hitelkártyához.

Ha el szeretné fogadni a hitelkártyát fizetési módként, a hitelkártyás fizetési módokat kötelező megadni.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Bank – Hitelkártyás fizetési módok

33. Bank – Bejövő fizetés

Az ablak segítségével rekord hozható létre minden olyan esetben, amikor a cég egy vevőtől, szállítótól vagy számláról fizetést kap.

Bejövő fizetési bizonylat a következő fizetési módokhoz hozható létre:

  • Készpénz
  • Csekk
  • Hitelkártya
  • Átutalás
  • Váltó

Ez a lépés kötelező

Tovább: Bank – Bejövő fizetés

34. Bank – Kimenő fizetések

Az ablak segítségével rekord hozható létre minden olyan esetben, amikor a cég egy vevőnek, szállítónak vagy számlára fizetést teljesít.

Kimeno fizetési bizonylat a következő fizetési módokhoz hozható létre:

  • Készpénz
  • Csekk
  • Hitelkártya
  • Átutalás
  • Váltó

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Bank – Kimenő fizetések

35. Bank – Fizetési varázsló

A fizetési varázsló segítségével kimenő és bejövő fizetések hozhatók létre tömegesen átutalásokhoz, csekkekhez és váltókhoz a szűrési feltételek és a fizetési módok szerint.

A fizetési varázsló futásába olyan bejövő és kimenő bizonylatok és könyvelések tartoznak, amelyek nincsenek teljesen kifizetve, jóváírva vagy egyeztetve, továbbá a számlák nem egyeztetett/ hozzárendelt fizetései.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Bank – Fizetési varázsló

36. Bank – Cash riport

A beszámolóval a kézipénztár és a bankszámla tranzakciói monitorozhatók mint pénztár- vagy banknapló. A beszámoló egy számlához vagy egy számlacsoporthoz is generálható. A résztvevo számlák kizárólag a Számlakeretben Pénzszámlaként definiáltak és azok lehetnek, amelyekhez bejövo fizetési tranzakciók lettek könyvelve.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Bank – Cash riport

sap_business_one/starter_package/6_fejezet_penzugy_konyveles.txt · Utolsó módosítás: 2013.09.06 13:25 (külső szerkesztés)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki