SAP Business One WIKI
Az oldalt az OnLiveIT az SAP Business One információs portál tulajdonosa gondozza.

SAP Business One Starter Package - Éles indulás előkészítése

1. Élesüzemi beállítások - Felhasználók létrehozása

Az ablak segítségével felhasználókat definiálhat az SAP Business One rendszerben.

Ez a lépés kötelező

Tovább: Felhasználók létrehozása

2. Élesüzemi beállítások - Felhasználói alapértékek

Új felhasználói alapértékek hozzáadásához vagy már létezők aktualizálásához superuserként kell bejelentkeznie. Egy adott felhasználói alapérték aktualizálásához azzal a felhasználónévvel kell bejelentkeznie, amelyik az adott felhasználói alapértékhez hozzá van rendelve.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Felhasználói alapértékek beállítása

3. Élesüzemi beállítások - Licencek beállítása

Az alkalmazás használatának engedélyezéséhez hozzá kell rendelni a megfelelő felhasználótípusok licenceit az egyes felhasználókhoz. A rendelkezésre álló licencek megoszlanak az azonos licencszerverhez kapcsolódó cégek között. Ebből kifolyólag, ha egy adott céghez bejelentkezik, lehetséges, hogy a vártnál kevesebb elérhető licenc látható.

Ez a lépés kötelező

Tovább: Licencek beállítása

4. Élesüzemi beállítások - Add-On telepítések

Az SAP Business One funkcionalitásának kiegészítésére SAP vagy SSP AddOnokat használhat. Az AddOnokat csak akkor tudja használni, ha előzőleg regisztrálta és telepítette őket SAP Business One munkaállomására. Az SAP AddOnjai automatikusan regisztrálódnak az SAP Business One telepítése során.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Add-On telepítések

5. Élesüzemi beállítások - Biztonsági beállítások

Az SAP Business One 8.8 rendszerben a következő funkciók növelik a biztonságot és segítenek az adatok védelmében:

  • Az adatbázis hitelesítési információit a végfelhasználók nem láthatják.
  • Az adatbázist használó összes felhasználó hitelesítése a licencszerver ellenében történik, hogy megkaphassák az adatbázis hitelesítési információit és létrejöhessen a kapcsolat az SAP Business One rendszerrel.
  • Az előre definiált superuser jelszó - “manager” el lett távolítva.
  • Az előzetesen definiált felhasználónak (“manager”) meg kell felelnie a jelszószabályozásnak, mi szerint a jelszónak és a felhasználó nevének el kell térnie egymástól. További információkat az Administrator's Guide_SQL dokumentumban találhat az SAP Business One termék DVD-n.
  • A titkosítási algoritmus frissítve lett.
  • Az SAP Business One 8.8 rendszerben jobb titkosítási algoritmus, mint pl. a 3DES váltotta fel az eredeti RC4-et.
  • Lekérdezések korlátozása csak olvasási jogosultságú felhasználókra
  • Az SAP Business One rendszerben a superuser letilthatja a lekérdezésfuttatási funkciót bizonyos felhasználóknál. Így ők a cég adatbázisához csak egy új, előzetesen definiált, írásvédett kapcsolaton keresztül kapcsolódhatnak.

Ez a lépés kötelező

Tovább: Biztonsági beállítások

6. Élesüzemi beállítások - Jogosultságok beállítása

A jogosultságok teszik lehetővé, hogy a felhasználók megtekintsék, létrehozzák és aktualizálják a hozzájuk rendelt bizonylatokat, az adattulajdonosi beállítások definíciói szerint. Az új felhasználóknak alapértelmezés szerint nincs jogosultsága. Minden felhasználónak csak egy felettese lehet, aki jogosultságokat rendel hozzá.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Jogosultságok beállítása

7. Élesüzemi beállítások - Értékesítők/Beszerzők

Ebben az ablakban definiálhatja az értékesítőket és a beszerzőket, és állíthatja be az alapértelmezett értékesítőt/beszerzőt. A releváns értékesítő/beszerző hozzárendelésével a megfelelő üzleti partnerekhez és később az egyes értékesítési és beszerzési bizonylathoz lehetővé válik:

  • Értékesítési és beszerzési elemzési beszámolók generálása értékesítőnként vagy beszerzőnként
  • Az egyes értékesítők / beszerzők által teljesített értékesítése/beszerzési volumen mérése

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Értékesítők/Beszerzők beállítása

8. Élesüzemi beállítások - Adatimport-Adatmigráció

Az üzleti partnerek és cikkek adatai importálhatók Microsoft Excel fájlból az SAP Business One cégébe. Az adatokat a rendszer átmásolja a Microsoft Excel táblázat celláiból, és az SAP Business One megfelelő mezőibe írja. Ezzel a módszerrel új törzsrekordokat adhat hozzá az üzleti partnerekhez vagy a cikkekhez, vagy aktualizálhatja a meglévő törzsrekordokat.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Adatimport-Adatmigráció

9. Élesüzemi beállítások - Nyitóegyenlegek betöltése

A Nyitóegyenlegek menüpont alatt felsorolt funkciók segítségével manuálisan hozhat létre nyitóegyenlegeket főkönyvi számlákhoz, üzleti partnerekhez. Az OB (=nyitóegyenleg, Opening Balance) tranzakciófajta van hozzárendelve az ezen funkciókkal létrehozott nyitóegyenleg-tranzakciókhoz.

Ez a lépés nem kötelező

Tovább: Nyitóegyenlegek betöltése

sap_business_one/starter_package/7_fejezet_eles_indulas_elokeszitese.txt · Utolsó módosítás: 2013.09.06 13:25 (külső szerkesztés)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki